Eshvi

Eshvi Save hair pin - GOLD

Gold plated brass Save hair pin from Eshvi featuring gold plating.