Heart of Stewardship

Dewryn: Stori am gyfeillgarwch a rhyddid (Welsh Edition)

Dydy e ddim ond tedi brown gyda'i ff wr clytiog ac un llygad ganddo, ond fe ydy ff rind gorau Bela. Falle ei fod yn fach, ond mae'n ff yddlon ac yn fentrus, ac mae'n fodlon gwneud unrhyw beth i helpu Bela.Felly, pan mae Bela yn cael ei hun mewn sefyllfa anobeithiol, ei thedi sy'n ei helpu ... mewn sawl ff ordd.