JVC Gumy HA-F160 Earphone - Stereo - Violet - Mini-phone - Wired - 16 Ohm - 15 Hz 20 kHz - Earbud - Binaural - Outer-ear

JVC Gumy HA-F160 Earphone - Stereo - Violet - Mini-phone - Wired - 16 Ohm - 15 Hz 20 kHz - Earbud - Binaural - Outer-ear - 3.28 ft Cable