OshKosh B'Gosh

OshKosh B'Gosh Girls' Vashti Ballet Flat, Silver, 6 M US Toddler

Dazzling details push eye-grabbing style to the limit on these ballet flat.