To Heart2 - Manaka De Ikuno!! Konomi Yuzuhara -Magic User 1/7 Scale PVC Figure

To Heart2 - Manaka De Ikuno!! Konomi Yuzuhara -Magic User - 1/7 Scale 22cm Tall PVC Figure