VIZIO

VIZIO VR1 (p/n: 098003049160) TV Remote Control (new)

LINKSHARE

VIZIO VR1 (p/n: 098003049160) TV Remote Control (new)

Buy VIZIO VR1 Remote Control (p/n: 098003049160)Compatible Device Type: TV MODEL: VR1PN: URC3436BG0-020-R,URC3436BG0020R66700ABA2-038-R6150BC0-R, C074401WORKS ALL VIZIO TV&39;S, SIMPLE MODEL, NO PROGRAMMING REQUIRED.REMOTE CONTROL FOR VIZIO 6150BC0-R RRVUR6 Vizio, RRVUR6, VR1 for Vizio, VR1.for.vizio, 098003049150, 098003049160R, 098003050010, 098TRABD1NEVZU, 60014YL10706N, RCVZ02, 098003035010, RCVZ03, 098003035120, RCVZ04, 098003050000, VR2, 098003053050